استخدام مدیر ومشاوراملاک - تبلیغات زردیس

استخدام مدیر ومشاوراملاک

شرح

تاریخ : 12/03/1400
شماره تماس واحد : 09125485437
تعداد پرسنل : بیشتر از 15
موقعیت : کامرانیه شمالی...نبش کوچه ریحانه

هلدینگ املاک سفیر مدیران ومشاوران فعال را دعوت
به کار مینماید
مدیر ومسئول استخدام:خانم طاهری

زردیس را فراموش نکنید و ما را به دوستانتان معرفی کنید.

موقعیت

کامرانیه شمالی...نبش کوچه ریحانه
نوشتن دیدگاه
نکات امنیتی
  1. دیدار با فروشنده در یک مکان امن
  2. مراقب پیشنهادات غیر واقعی باشید
  3. استفاده از روش های امن جهت پرداخت و انتقال وجوه بین طرفین (ترجیحا استفاده از گروگذاری زردیس)
بالا