امداد خودرو هشترود شبانه روزی

شرح

تاریخ : 28/04/1400
شماره تماس واحد : 09362202654
تعداد پرسنل : کمتر از 5
موقعیت : میانه

09362202654  امداد خودرو هشترود شبانه روزی

زردیس را فراموش نکنید و ما را به دوستانتان معرفی کنید.

موقعیت

میانه
نوشتن دیدگاه
نکات امنیتی
  1. دیدار با فروشنده در یک مکان امن
  2. مراقب پیشنهادات غیر واقعی باشید
  3. استفاده از روش های امن جهت پرداخت و انتقال وجوه بین طرفین (ترجیحا استفاده از گروگذاری زردیس)
بالا