تهاتر اسانسور با ملک شما - تبلیغات زردیس

تهاتر اسانسور با ملک شما

شرح

تاریخ : 19/03/1400
موقعیت : تهران میدان صادقیه بلوارفردوس شرق

تهاتراسانسور با ملک شما
به صورت صددرصد تهاتر
ملک آماده یاازخود پروژه 
نوروزی 09192233387

زردیس را فراموش نکنید و ما را به دوستانتان معرفی کنید.

موقعیت

تهران میدان صادقیه بلوارفردوس شرق
نوشتن دیدگاه
نکات امنیتی
  1. دیدار با فروشنده در یک مکان امن
  2. مراقب پیشنهادات غیر واقعی باشید
  3. استفاده از روش های امن جهت پرداخت و انتقال وجوه بین طرفین (ترجیحا استفاده از گروگذاری زردیس)
بالا