نیسان بار کرایه - تبلیغات زردیس

شرح

تاریخ : 02/03/1400
شماره تماس واحد : 09032068499
تعداد پرسنل : کمتر از 5
موقعیت : بلوار سرایانی میلان هجرت

نیسان بار کمپرسی حمل هرگونه بار به تمام نقاط خراسان رضوی 

زردیس را فراموش نکنید و ما را به دوستانتان معرفی کنید.

موقعیت

بلوار سرایانی میلان هجرت
نوشتن دیدگاه
نکات امنیتی
  1. دیدار با فروشنده در یک مکان امن
  2. مراقب پیشنهادات غیر واقعی باشید
  3. استفاده از روش های امن جهت پرداخت و انتقال وجوه بین طرفین (ترجیحا استفاده از گروگذاری زردیس)
بالا