شما اینجا هستید
تاریخ » ثبت جهانی اورامان مرداد ماه در یونسکو بررسی می شود

به گزارش خبرنگار زردیس، علی اصغر مونسان در جریان سفر ۲ روزه خود به کردستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت دوازدهم توجە ویژەای بە غرب کشور برای توسعە گردشگری داشتە است و هم اکنون یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژە گردشگری در کردستان در دست اجرا است.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: ثبت جهانی اورامان در اوایل مرداد ماه جاری در یونسکو بررسی می‌شود.

اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان