شما اینجا هستید
تاریخ » تنبور نوازی گروهی در مجموعه تاریخی طاق بستان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار زردیس، گروهی از هنرمندان کرمانشاهی در مراسم استقبال از سفیران جهانی نوروز در استان کرمانشاه و در مجموعه تاریخی طاق بستان کرمانشاه به تنبورنوازی گروهی پرداختند.

اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان