بگو: خداوند، یکتا و یگانه است؛﴿1﴾

خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می‌کنند؛﴿2﴾

(هرگز) نزاد، و زاده نشد،﴿3﴾

و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است!﴿4﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴿1﴾

اللَّهُ الصَّمَدُ﴿2﴾

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴿3﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴿4﴾

   
 
 
 

Powered By Zardis