آجر سنتی و آجر گری - تبلیغات زردیس
برای قیمت تماس بگیرید

شرح

قیمت : برای قیمت تماس بگیرید
تاریخ : 10/03/1400
تخصص های مورد نیاز : ترجمه انگلیسی
مهلت تحویل (تعداد روز) : ۵
موقعیت : بیرجند شهرستان خوسف روستای مهدیه

آجر سنتی ۲۰در۲۰ وآجر ۱۰در۲۰واسه نما ساختمان 

زردیس را فراموش نکنید و ما را به دوستانتان معرفی کنید.

موقعیت

بیرجند شهرستان خوسف روستای مهدیه
نوشتن دیدگاه
نکات امنیتی
  1. دیدار با فروشنده در یک مکان امن
  2. مراقب پیشنهادات غیر واقعی باشید
  3. استفاده از روش های امن جهت پرداخت و انتقال وجوه بین طرفین (ترجیحا استفاده از گروگذاری زردیس)
بالا