پلان های آگهی - تبلیغات زردیس

ویژه و پربازدید کردن یک آگهی

ویژه برجسته کردن یک آگهی
هزار تومان 40 دائمی
 • اعتبار : مادام العمر
 • آگهی ساده: 0 عدد
 • آگهی های ویژه: 1
 • آگهی های اولویت بالا : 1

پلان متوسط مصرف آگهی

ویژه مصارف کم و متوسط
هزار تومان 15 دائمی
 • اعتبار : مادام العمر
 • آگهی ساده: 15 عدد
 • آگهی های ویژه: 0
 • آگهی های اولویت بالا : 0

پلان پر مصرف آگهی

ویژه پر مصرف ها
هزار تومان 55 دائمی
 • اعتبار : مادام العمر
 • آگهی ساده: 60 عدد
 • آگهی های ویژه: 0
 • آگهی های اولویت بالا : 0
محبوب
بالا