کابیدن

(دَ) (مص م.)
۱- نک کاویدن.
۲- خراشیدن.
۳- شکافتن.

نوشته قبلی

کابین کردن

نوشته بعدی

ژفک

دیدگاهتان را بنویسید